Họat Động “Khám Phá Trang Trại” Của Lớp Steam 4

Họat Động "Khám Phá Trang Trại" Của Lớp Steam 4 - Trường Mầm Non STEAM KIDS
☘️☘️ Hôm nay các bạn nhỏ của chúng ta được khám phá các con vật qua mô hình trang trại. Qua hoạt động này các con được quan sát, khám phá các con vật nuôi trong gia đình, các con vật trong rừng và các con vật sống dưới nước. Các bạn nhỏ của chúng ta đều rất hứng thú vào hoạt động này.
🌼🌼 Hãy cùng các bạn ấy nhận biết và gọi tên các con vật trong hoạt động khám phá trang trại này các bạn nhé!
Hotline
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon
chat-active-icon